هر گونه سوالی دارید:

تلفن 09105253590

به info@yazdanwp.ir

ایمیل بزنید!
که در: بازاریابی دیجیتال

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.


1. بهترین روش های سئو YouTube را دنبال کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

از نماد کانال استفاده کنید. این مانند یک تصویر کوچک سفارشی است که برند شما را در همه جای YouTube به نمایش می گذارد.

یک برچسب ایجاد کنید. آنچه را که کانال شما را منحصر به فرد می کند برجسته کنید و آن را به عنوان زیر سرفصل در هنر کانال خود اضافه کنید.

توضیح کانال قانع کننده بنویسید. کانال خود را برای سئوی ویدیو با نشان دادن آنچه که در مورد کسب و کارتان است و همزمان با افزودن کلمات کلیدی مرتبط، بهینه کنید.

آپلودهای ویدیوی خود را بهینه کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 • عنوانی که حاوی کلمه کلیدی هدف است
 • یک توصیف ویدیویی طبیعی که حاوی چند کلمه کلیدی دیگر است
 • یک تصویر کوچک ویدیویی جذاب که توجه مخاطبان هدف شما را به خود جلب می کند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

کوربین هوبارد

با پیروی از این بهترین شیوه‌ها در بهینه‌سازی سئو ویدیو، اطمینان حاصل می‌کنید که مخاطبان می‌توانند محتوای شما را از طریق جستجوی Google یا ویژگی جستجوی بومی YouTube پیدا کنند و در این فرآیند مشترکین YouTube را به دست آورند.

ویدیوهای خود را در لیست پخش سازماندهی کنید

یکی از مفیدترین نکات سئوی YouTube در مورد نحوه دریافت مشترکین رایگان در YouTube، سازماندهی محتوای ویدیوی خود در فهرست‌های پخش است. فهرست‌های پخش به شما کمک می‌کنند مشترکین YouTube را از طریق محتوای انتخاب‌شده به دست آورید، که به بهبود زمان تماشا و قابلیت کشف کمک می‌کند. اما برای افزایش مشترکین یوتیوب، یک لیست پخش ویدیویی ساده کافی نیست.

به گفته Backlinko، سازماندهی محتوای خود در «لیست‌های پخش قدرتمند» می‌تواند به شما کمک کند با مرتب کردن محتوا بر اساس نتایج و نه بر اساس موضوع، مشترکین YouTube را به دست آورید. منظور ما از نتیجه، چیزی ملموس و قابل دستیابی است، مانند “چگونه مشترکین در YouTube را سریع به دست آوریم.” به این ترتیب، هدف کاربر را مطابقت می‌دهید و مشترکین یوتیوب را به دست می‌آورید و در عین حال برای مشترکان موجود خود ارزش قائل می‌شوید.

 1. مخاطبان خود را درگیر کنید

بخش بعدی راهنمای ما در مورد چگونگی افزایش مشترکین YouTube بر تعامل تمرکز دارد. این یک موضوع محبوب در حوزه بازاریابی ویدیویی است. به ویژه، ما بر مفهوم استفاده از ویدیو به عنوان یک ابزار تعامل تمرکز کرده‌ایم، نه به عنوان پاسخی برای افزایش رایگان مشترکین YouTube.

توصیه های زیادی در مورد چگونگی به دست آوردن تعداد زیادی مشترک در YouTube با استفاده از تعامل وجود ندارد، از این رو هدف این راهنما است.

بنابراین، چگونه می‌توانید از طریق تعامل در YouTube مشترکین دریافت کنید؟ تعامل با مخاطبان می تواند به همان اندازه برای کمپین های بازاریابی ویدیویی شما مفید باشد. با تعامل مداوم با مخاطبان، آنها احساس قدردانی، توجه و ارتباط بیشتری می کنند که می تواند به القای وفاداری کمک کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، مشترکین YouTube رایگان به دست می‌آورید، دقیقاً مثل آن.

آیا می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توانید از طریق تعامل، مشترکین YouTube بیشتری به دست آورید؟ در زیر بخوانید

به هر نظر پاسخ دهید

مشترکین رایگان YouTube در واقع فقط با یک نظر فاصله دارند. اما پاسخ به نظرات مربوط به نحوه به دست آوردن مشترک در YouTube چگونه است؟ و چگونه از طریق تعاملات، مشترکین بیشتری در یوتیوب به دست آورید؟ پاسخ با تشویق مشارکت است.

یکی از سوالات متداول یوتیوب این است که “چگونه مشترکان بیشتری در YouTube داشته باشم؟” پاسخ YouTube در مورد اینکه چگونه پاسخ دادن به نظراتی که طرفداران روی یک ویدیو داده اند، مخاطبان شما را تشویق به مشارکت می کند. وقتی احساس تشویق می‌کنند، احساس می‌کنند که مجبورند درباره ارزشی که شما به اشتراک می‌گذارید بیشتر بدانند، که می‌تواند منجر به افزایش تعداد طرفداران شود.

علاوه بر این، کانال‌هایی که به نظرات پاسخ می‌دهند توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند زیرا بیشتر تولیدکنندگان محتوا مزاحم نمی‌شوند و به شما کمک می‌کنند بیشتر متمایز شوید.

“قلب” نظرات عالی

هر زمان که نظرات خاصی را در مورد ویدیوهای خود ابراز می کنید، کاربرانی که نظر داده اند یا از طریق اعلان های خود یا از طریق ایمیل (گاهی اوقات هر دو) مطلع می شوند. هنگامی که آنها روی آن اعلان کلیک می کنند، آنها را به کانال خود باز می گردانید و به آنها فرصت دیگری برای اشتراک می دهید. و قلب‌ها سه برابر بیشتر از سایر اعلان‌ها در YouTube یک کلیک از کاربران دریافت می‌کنند، که این یک برد بزرگ برای شما است. بنابراین، اگر فکر می‌کردید که چگونه می‌توانید مشترکین بیشتری در YouTube به‌صورت رایگان دریافت کنید، گاهی اوقات تنها چیزی که لازم است یک قلب است.

از آنها بخواهید “لایک و مشترک شوند”

در برخی موارد، پاسخ به چگونگی به دست آوردن مشترکین بیشتر یوتیوب، صرفاً سؤال است. یادآوری به مخاطبان خود برای لایک کردن و مشترک شدن، یک تماس برای اقدام (CTA) به ویدیوهای شما اضافه می کند. در این مورد، اقدامی که می‌خواهید آن‌ها انجام دهند این است که ویدیو را لایک کنند، که تعامل را افزایش می‌دهد، و مشترک شدن، که نحوه به دست آوردن مشترکین در YouTube است. اطمینان حاصل کنید که ارزشی را که آنها می توانند در هنگام مشترک شدن به دست آورند را نشان دهید، به عنوان مثال، “برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت سریع مشترکین در YouTube مشترک شوید.”

بنابراین، ما به شما نشان داده‌ایم که چگونه از طریق تعامل، مشترکین YouTube بیشتری به دست آورید. بعد، ما یک رویکرد مستقیم تر را مورد بحث قرار خواهیم داد.

 1. کانال یوتیوب خود را تبلیغ کنید

آخرین بخش راهنمای ما در مورد نحوه جذب مشترک در YouTube به جذب مخاطبان خارج از پلتفرم می پردازد. بنابراین اگر هنوز می‌پرسید چگونه می‌توانم مشترکین بیشتری در YouTube داشته باشم؟، شاید پاسخ، تبلیغ محتوای شما باشد. اینجاست که دیگر استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال وارد می‌شوند – می‌توانید خودتان این کار را انجام دهید یا با یک آژانس بازاریابی دیجیتال کار کنید.

از رسانه های اجتماعی استفاده کنید

رسانه های اجتماعی پر از افرادی است که با میل و رغبت از محتوای ویدیویی استفاده می کنند. در سال 2020، بیش از 3.6 میلیارد نفر از رسانه‌های اجتماعی استفاده کردند. هفتاد و هشت درصد از آن‌ها هفته‌ای یک بار و ۵۵ درصد هر روز ویدیو تماشا می‌کردند. علاقه مخاطبان را به ویدیوهای اجتماعی مهار کنید تا بفهمید چگونه مشترکین رایگان در YouTube به دست آورید.

در مورد نحوه دریافت مشترکین رایگان در YouTube از طریق رسانه‌های اجتماعی، ابتدا باید کانال‌هایی را که قبلاً استفاده می‌کنید شناسایی کنید. به عنوان مثال، اکثر مشاغل اکنون یک صفحه فیس بوک و یک حساب اینستاگرام دارند. اگر از قبل در هر دو پلتفرم طرفداران قابل توجهی دارید، آنها باید برای استراتژی YouTube شما مناسب باشند.

برخی دیگر به تبلیغات در رسانه های اجتماعی روی می آورند تا پایگاه مشترک خود را افزایش دهند. هر استراتژی که دنبال می کنید، به یاد داشته باشید که همیشه پیوندهایی را در پست های خود اضافه کنید تا بتوانید آنها را به YouTube برگردانید.

فیلم ها را در پست های وبلاگ جاسازی کنید

چه راهی بهتر از گنجاندن ویدیو در استراتژی سئوی خود برای تبلیغ ویدیوهای خود و نحوه افزایش مشترکین YouTube چیست؟ این می تواند از هر دو جهت سودمند باشد. افزودن یک ویدیو می تواند زمان ماندگاری را افزایش دهد که به نوبه خود تلاش های سئوی شما را افزایش می دهد. در همین حال، ویدیوی شما نیز زمانی که با استراتژی سئوی شما هماهنگ باشد، در معرض دید بیشتری قرار می گیرد. یک برد-برد!

ویدئوهای خود را در خبرنامه به اشتراک بگذارید

اگر خبرنامه ای را به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی ایمیلی خود اجرا می کنید، در نظر داشته باشید که محتوای جدیدی را در ایمیل های هفتگی خود جاسازی کنید. این یک راه عالی برای افزایش تعامل و مشاهده مستقیم محتوای شما است.

اینفلوئنسرهای اهرمی

اینفلوئنسرها افرادی هستند که یاد گرفته اند چگونه به تنهایی با استفاده از محتوای خود تعداد مشترکین یوتیوب را افزایش دهند. بنابراین، اگر زمانی برای افزایش مشترکین YouTube به کمک نیاز دارید، با اینفلوئنسرهای صنعت خود کار کنید. از طریق دانش خود در مورد چگونگی به دست آوردن یک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.


1. بهترین روش های سئو YouTube را دنبال کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

از نماد کانال استفاده کنید. این مانند یک تصویر کوچک سفارشی است که برند شما را در همه جای YouTube به نمایش می گذارد.

یک برچسب ایجاد کنید. آنچه را که کانال شما را منحصر به فرد می کند برجسته کنید و آن را به عنوان زیر سرفصل در هنر کانال خود اضافه کنید.

توضیح کانال قانع کننده بنویسید. کانال خود را برای سئوی ویدیو با نشان دادن آنچه که در مورد کسب و کارتان است و همزمان با افزودن کلمات کلیدی مرتبط، بهینه کنید.

آپلودهای ویدیوی خود را بهینه کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 • عنوانی که حاوی کلمه کلیدی هدف است
 • یک توصیف ویدیویی طبیعی که حاوی چند کلمه کلیدی دیگر است
 • یک تصویر کوچک ویدیویی جذاب که توجه مخاطبان هدف شما را به خود جلب می کند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

کوربین هوبارد

با پیروی از این بهترین شیوه‌ها در بهینه‌سازی سئو ویدیو، اطمینان حاصل می‌کنید که مخاطبان می‌توانند محتوای شما را از طریق جستجوی Google یا ویژگی جستجوی بومی YouTube پیدا کنند و در این فرآیند مشترکین YouTube را به دست آورند.

ویدیوهای خود را در لیست پخش سازماندهی کنید

یکی از مفیدترین نکات سئوی YouTube در مورد نحوه دریافت مشترکین رایگان در YouTube، سازماندهی محتوای ویدیوی خود در فهرست‌های پخش است. فهرست‌های پخش به شما کمک می‌کنند مشترکین YouTube را از طریق محتوای انتخاب‌شده به دست آورید، که به بهبود زمان تماشا و قابلیت کشف کمک می‌کند. اما برای افزایش مشترکین یوتیوب، یک لیست پخش ویدیویی ساده کافی نیست.

به گفته Backlinko، سازماندهی محتوای خود در «لیست‌های پخش قدرتمند» می‌تواند به شما کمک کند با مرتب کردن محتوا بر اساس نتایج و نه بر اساس موضوع، مشترکین YouTube را به دست آورید. منظور ما از نتیجه، چیزی ملموس و قابل دستیابی است، مانند “چگونه مشترکین در YouTube را سریع به دست آوریم.” به این ترتیب، هدف کاربر را مطابقت می‌دهید و مشترکین یوتیوب را به دست می‌آورید و در عین حال برای مشترکان موجود خود ارزش قائل می‌شوید.

 1. مخاطبان خود را درگیر کنید

بخش بعدی راهنمای ما در مورد چگونگی افزایش مشترکین YouTube بر تعامل تمرکز دارد. این یک موضوع محبوب در حوزه بازاریابی ویدیویی است. به ویژه، ما بر مفهوم استفاده از ویدیو به عنوان یک ابزار تعامل تمرکز کرده‌ایم، نه به عنوان پاسخی برای افزایش رایگان مشترکین YouTube.

توصیه های زیادی در مورد چگونگی به دست آوردن تعداد زیادی مشترک در YouTube با استفاده از تعامل وجود ندارد، از این رو هدف این راهنما است.

بنابراین، چگونه می‌توانید از طریق تعامل در YouTube مشترکین دریافت کنید؟ تعامل با مخاطبان می تواند به همان اندازه برای کمپین های بازاریابی ویدیویی شما مفید باشد. با تعامل مداوم با مخاطبان، آنها احساس قدردانی، توجه و ارتباط بیشتری می کنند که می تواند به القای وفاداری کمک کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، مشترکین YouTube رایگان به دست می‌آورید، دقیقاً مثل آن.

آیا می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توانید از طریق تعامل، مشترکین YouTube بیشتری به دست آورید؟ در زیر بخوانید

به هر نظر پاسخ دهید

مشترکین رایگان YouTube در واقع فقط با یک نظر فاصله دارند. اما پاسخ به نظرات مربوط به نحوه به دست آوردن مشترک در YouTube چگونه است؟ و چگونه از طریق تعاملات، مشترکین بیشتری در یوتیوب به دست آورید؟ پاسخ با تشویق مشارکت است.

یکی از سوالات متداول یوتیوب این است که “چگونه مشترکان بیشتری در YouTube داشته باشم؟” پاسخ YouTube در مورد اینکه چگونه پاسخ دادن به نظراتی که طرفداران روی یک ویدیو داده اند، مخاطبان شما را تشویق به مشارکت می کند. وقتی احساس تشویق می‌کنند، احساس می‌کنند که مجبورند درباره ارزشی که شما به اشتراک می‌گذارید بیشتر بدانند، که می‌تواند منجر به افزایش تعداد طرفداران شود.

علاوه بر این، کانال‌هایی که به نظرات پاسخ می‌دهند توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند زیرا بیشتر تولیدکنندگان محتوا مزاحم نمی‌شوند و به شما کمک می‌کنند بیشتر متمایز شوید.

“قلب” نظرات عالی

هر زمان که نظرات خاصی را در مورد ویدیوهای خود ابراز می کنید، کاربرانی که نظر داده اند یا از طریق اعلان های خود یا از طریق ایمیل (گاهی اوقات هر دو) مطلع می شوند. هنگامی که آنها روی آن اعلان کلیک می کنند، آنها را به کانال خود باز می گردانید و به آنها فرصت دیگری برای اشتراک می دهید. و قلب‌ها سه برابر بیشتر از سایر اعلان‌ها در YouTube یک کلیک از کاربران دریافت می‌کنند، که این یک برد بزرگ برای شما است. بنابراین، اگر فکر می‌کردید که چگونه می‌توانید مشترکین بیشتری در YouTube به‌صورت رایگان دریافت کنید، گاهی اوقات تنها چیزی که لازم است یک قلب است.

از آنها بخواهید “لایک و مشترک شوند”

در برخی موارد، پاسخ به چگونگی به دست آوردن مشترکین بیشتر یوتیوب، صرفاً سؤال است. یادآوری به مخاطبان خود برای لایک کردن و مشترک شدن، یک تماس برای اقدام (CTA) به ویدیوهای شما اضافه می کند. در این مورد، اقدامی که می‌خواهید آن‌ها انجام دهند این است که ویدیو را لایک کنند، که تعامل را افزایش می‌دهد، و مشترک شدن، که نحوه به دست آوردن مشترکین در YouTube است. اطمینان حاصل کنید که ارزشی را که آنها می توانند در هنگام مشترک شدن به دست آورند را نشان دهید، به عنوان مثال، “برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت سریع مشترکین در YouTube مشترک شوید.”

بنابراین، ما به شما نشان داده‌ایم که چگونه از طریق تعامل، مشترکین YouTube بیشتری به دست آورید. بعد، ما یک رویکرد مستقیم تر را مورد بحث قرار خواهیم داد.

 1. کانال یوتیوب خود را تبلیغ کنید

آخرین بخش راهنمای ما در مورد نحوه جذب مشترک در YouTube به جذب مخاطبان خارج از پلتفرم می پردازد. بنابراین اگر هنوز می‌پرسید چگونه می‌توانم مشترکین بیشتری در YouTube داشته باشم؟، شاید پاسخ، تبلیغ محتوای شما باشد. اینجاست که دیگر استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال وارد می‌شوند – می‌توانید خودتان این کار را انجام دهید یا با یک آژانس بازاریابی دیجیتال کار کنید.

از رسانه های اجتماعی استفاده کنید

رسانه های اجتماعی پر از افرادی است که با میل و رغبت از محتوای ویدیویی استفاده می کنند. در سال 2020، بیش از 3.6 میلیارد نفر از رسانه‌های اجتماعی استفاده کردند. هفتاد و هشت درصد از آن‌ها هفته‌ای یک بار و ۵۵ درصد هر روز ویدیو تماشا می‌کردند. علاقه مخاطبان را به ویدیوهای اجتماعی مهار کنید تا بفهمید چگونه مشترکین رایگان در YouTube به دست آورید.

در مورد نحوه دریافت مشترکین رایگان در YouTube از طریق رسانه‌های اجتماعی، ابتدا باید کانال‌هایی را که قبلاً استفاده می‌کنید شناسایی کنید. به عنوان مثال، اکثر مشاغل اکنون یک صفحه فیس بوک و یک حساب اینستاگرام دارند. اگر از قبل در هر دو پلتفرم طرفداران قابل توجهی دارید، آنها باید برای استراتژی YouTube شما مناسب باشند.

برخی دیگر به تبلیغات در رسانه های اجتماعی روی می آورند تا پایگاه مشترک خود را افزایش دهند. هر استراتژی که دنبال می کنید، به یاد داشته باشید که همیشه پیوندهایی را در پست های خود اضافه کنید تا بتوانید آنها را به YouTube برگردانید.

فیلم ها را در پست های وبلاگ جاسازی کنید

چه راهی بهتر از گنجاندن ویدیو در استراتژی سئوی خود برای تبلیغ ویدیوهای خود و نحوه افزایش مشترکین YouTube چیست؟ این می تواند از هر دو جهت سودمند باشد. افزودن یک ویدیو می تواند زمان ماندگاری را افزایش دهد که به نوبه خود تلاش های سئوی شما را افزایش می دهد. در همین حال، ویدیوی شما نیز زمانی که با استراتژی سئوی شما هماهنگ باشد، در معرض دید بیشتری قرار می گیرد. یک برد-برد!

ویدئوهای خود را در خبرنامه به اشتراک بگذارید

اگر خبرنامه ای را به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی ایمیلی خود اجرا می کنید، در نظر داشته باشید که محتوای جدیدی را در ایمیل های هفتگی خود جاسازی کنید. این یک راه عالی برای افزایش تعامل و مشاهده مستقیم محتوای شما است.

اینفلوئنسرهای اهرمی

اینفلوئنسرها افرادی هستند که یاد گرفته اند چگونه به تنهایی با استفاده از محتوای خود تعداد مشترکین یوتیوب را افزایش دهند. بنابراین، اگر زمانی برای افزایش مشترکین YouTube به کمک نیاز دارید، با اینفلوئنسرهای صنعت خود کار کنید. از طریق دانش خود در مورد چگونگی به دست آوردن یک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

یزدان وردپرس خود را ملزم به ارائه کار با کیفیت و رضایت مشتری می داند لذا تیم ما تلاش کرده است با سخت کوشی و ارائه طرح های زیبا و خلاقانه جهت طراحی سایت رضایت مشتری های عزیز را کسب نموده و در این راستا تلاش نموده برای پلان های خود قیمت مناسب ارائه دهد.

توجه: در صورتی که تمایل داشتید به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید با شماره 09105253590 تماس حاصل فرمایید.
  چه خدماتی می توانیم به شما ارائه دهیم؟