سیاست مرجوعی و عودت

شرایط مرجوعی

در صورتی که سفارش توسط یزدان وردپرس تایید بشه(زمانی سفارش توسط ما تایید میشه که قبلش با مشتری مشورت های لازم در خصوص طراحی انجام شده باشد ومشتری شروع کار را تایید کند) و مشتری سفارش را لغو کند ۲۰ درصد از مبلغ پرداختی کسر و مابقی مبلغ به مشتری عودت داده خواهد شد

در صورتی که سفارش در حال انجام باشد و قبل از تایید اتود اولیه توسط مشتری سفارش لغو شود ، ۵۰ درصد از مبلغ  پرداختی کسر و مابقی مبلغ به مشتری عودت داده خواهد شد

در صورتی که سفارش انجام شود و اتود اولیه توسط مشتری تایید شود (قبل از باز طراحی و تحویل به مشتری) در صورت لغو سفارش ۷۰ درصد از مبلغ کسر و مابقی به مشتری عودت داده خواهد شد

در صورت تایید اتود اولیه توسط مشتری و انجام باز طراحی توسط طراحان یزدان وردپرس در صورت لغو توسط مشتری هیچ گونه مبلغی عودت داده نخواهد شد.

توجه: زمانی که سفارش جهت شروع کار تایید شود احتمال خرید قالب و افزونه های اورجینال توسط یزدان وردپرس وجود دارد ، در صورتی که مشتری در هر یک از مراحل سفارش را کنسل کند مبلغ خرید هایی که برای سایت مشتری انجام گرفته است به صورت جدا از درصد های ارائه شده از مبلغ کل کم خواهد شد. و خرید های انجام شده تحویل مشتری داده خواهد شد.

 

شرایط پشتیبانی

۱. پشتیبانی رایگان سایت در هر پلان مشخص شده است و یزدان وردپرس در این مدت متعهد می شود از سایت مشتری پشتیبانی به عمل آورد.

۲. پشتیبانی رایگان از زمان تحویل سایت به مشتری شروع شده و تا پایان مدت مشخص اعتبار دارد.

۳. در صورتی که مدت پشتیبانی سایت تمام شد امکان تمدید پشتیبانی با مبلغ قابل مذاکره امکان پذیر است.

 

موارد قابل پشتیبانی

۱. قالب سایت :  در صورتی که مشکل از طرف ارائه دهنده قالب نباشد ومشکل قابل حل باشد یزدان وردپرس پشتیبانی کامل را انجام خواهد داد.

۲. افزونه های سایت : در صورتی که مشکل از طرف ارائه دهنده افزونه نباشد و مشکل قابل حل باشد و تداخلی در سایت نداشته باشد یزدان وردپرس پشتیبانی کامل را انجام خواهد داد.

۳. هاست و دامنه های سایت : در صورتی که مشکل از طرف ارائه دهنده هاست و دامنه نباشد و مشکل قابل حل باشد یزدان وردپرس پشتیبانی کامل را انجام خواهد داد.

ارسال پیام