طراحی سایت

GET STARTED

۰$

با تشکر از شما، ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

مشخصات را وارد نمایید

لطفا تمامی مشخصات زیر را تکمیل نمایید.
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

اطلاعات جهت طراحی سایت

ir-com-org-.....

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

اپلود

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

انتخاب پلان طراحی سایت

جهت انتخاب پلان طراحی سایت بر روی یکی از گزینه های زیر کلیک نمایید

لیست قیمت سرویس ها


پرداخت به صورت اقساطی در دو نوبت میباشد.

نوبت اول هنگام سفارش که ۵۰ درصد کل مبلغ پرداخت میشود.

نوبت دوم هنگام تحویل سایت به مشتری که ۵۰ درصد باقیمانده مبلغ دریافت میشود.

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

هزینه نهایی

قیمت تخمینی نهایی:

توجه:

پرداخت به صورت اقساطی در دو نوبت میباشد.

نوبت اول هنگام سفارش که ۵۰ درصد مبلغ بالا پرداخت میشود.

نوبت دوم هنگام تحویل سایت به مشتری که ۵۰ درصد باقیمانده مبلغ کل دریافت میشود.

Summary

شرح اطلاعات برچسب قیمت
تخفیف:
مجموع:

سفارش

ارسال پیام